www.kielce.gv.edu.pl

Język: angielski

Adresy: Barwinek, ul. Starowapiennikowa 37, 25-150 Kielce

Ślichowice, ul. Massalskiego 12, 25-636 Kielce

Świętokrzyskie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 41G, 25-432 Kielce

Rok założenia: 1992

Fanpage: www.facebook.com/GlobalVillageKielce