Szkolenia językowe dla pracowników firm - jak dobrze wybrać szkołę językową?

Wybór szkoły językowej to dla działów HR-ów duża odpowiedzialność.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o współpracy.

  • Wysoka jakość i efektywność szkoleń

- Posiadanie profesjonalnego systemu monitorowania  i raportowania efektów nauki

- Zatrudnianie przez szkołę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry lektorskiej

- Dbałość o zadowolenie uczestników

Ważne na etapie wyboru szkoły jest upewnienie się, kto ze strony szkoły zapewni Państwa firmie dbałość o jakość szkoleń?

Czy i jak często metodycy wizytują zajęcia?  Czy jest zbierany feedback od studentów? Kim są lektorzy w tej szkole, jakie mają kwalifikacje i doświadczenie, jak długo ci lektorzy pracują dla danej szkoły i jakie mają osiągnięcia? Dobre szkoły do prowadzenia zajęć w firmach kierują lektorów z kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu dorosłych. Warto zaufać szkole, która proponuje konkretnego lektora dla konkretnej grupy (uczestnika) – znają swoich lektorów i z doświadczenia wiedzą, kto w jakiej grupie najlepiej się sprawdzi.

Można spytać o metodę preferowaną przez szkołę i na ile lektorzy są elastyczni w dopasowaniu stylu prowadzenia zajęć do potrzeb konkretnych uczestników. Warto prosić o konkretne przykłady.

Przed rozpoczęciem współpracy ze szkołą ważne jest ustalenie, w jaki sposób określany jest poziom znajomości języka uczestników? Czy i jakie testy są prowadzone? Jakie raporty i na jakich etapach szkolenia zostaną przedstawione klientowi?

  • Wysoka jakość współpracy

- Opracowany system obsługi klienta instytucjonalnego

- Fachowe doradztwo, wsparcie metodyczne

- Indywidualne podejście szkoły do potrzeb uczestników oraz osób koordynujących szkolenia ze strony klienta

- Elastyczność w reagowaniu na zmiany w kursach, ewentualne zmiany lektora, itd.

- Przyjazna relacja z koordynatorami i metodykami szkoły a Klientem

Dobra szkoła podejdzie do kontraktu w Państwa firmie jako do pełnego projektu – z wyznaczonymi jasno celami i sposobem ich weryfikacji a nie tylko będzie się koncentrować na „uruchomieniu” kursów i wyznaczeniu lektorów.

Szkoła powinna przedstawić, jakie działania wchodzą w zakres jej odpowiedzialności na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia szkoleń (i kto konkretnie ze strony szkoły tym się zajmie)

Warto dopytać, w jaki sposób szkoła dopasuje swoje usługi pod potrzeby Państwa firmy, przekazać jasno swoje oczekiwania i kryteria oceny jakości kursów, można poprosić o przykładowy program zajęć przygotowany pod potrzeby (warto spytać dokładnie jakie) innego klienta. W rozmowie z metodykiem można ustalić, czy zajęcia mają być przede wszystkim ciekawe czy też dodatkowo ważne będą mierzalne efekty we wcześniej doprecyzowanych obszarach; kto oceni efektywność kursu – uczestnicy poprzez ankiety zadowolenia, czy też dodatkowo ich szefowie analizując twarde dane liczbowe świadczące o zaangażowaniu poszczególnych osób (frekwencja, poziom wyjściowy i końcowy, wynik testu).

  • Doświadczenie i wiarygodność szkoły

- Referencje

- Doświadczenie w prowadzeniu kursów in-company i najważniejsze osiągnięcia?

- Certyfikaty / audyty jakościowe

Decydując się na współpracę ze szkołą rekomendowaną przez PASE (Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych), klient ma część pracy odrobioną .

– są to szkoły poddawane cyklicznym audytom weryfikującym m.in. kwalifikacje lektorów (min. 90% godzin uczonych w szkole musi być prowadzonych przez lektorów z pełnymi kwalifikacjami metodycznymi, opisanymi na www.pase.pl), sposób prowadzenia zajęć, nadzór metodyczny (kwalifikacje i zakres odpowiedzialności również opisany na stronie), przejrzystość i etykę zarządzania.

  • Cena

- Cena jednostki lekcyjnej a zwrot z inwestycji

- Co wliczone jest w cenę

Cena jest jednym z najważniejszych czynników analizowanych przy wyborze szkoły, jednak nie powinien to być czynnik jedyny i decydujący w przypadku klientów, dla których kluczowa jest wysoka jakość i efektywność szkoleń.

Warto pamiętać, że to nie cena jednostkowa za godzinę lekcyjną zajęć jest kosztem klienta, który należy analizować, ale całość inwestycji i jej zwrot - rezultaty nauki (ile osób / które osoby rozwinęły jakie umiejętności),  frekwencję, zaangażowanie i zadowolenie pracowników oraz satysfakcję przedstawicieli firmy z osiągnięcia celów i otrzymania raportów z wyników.

Należy zwrócić uwagę na to, co szkoły oferują w cenie poza samymi lekcjami. Dobre szkoły często dają uczestnikom dodatkowe ćwiczenia, testy, dostęp do bazy materiałów, dostęp do platformy internetowej, itp. Z punktu widzenia pracowników HR ważne jest, czy szkoła w cenie godziny lekcyjnej oferuje opiekę dedykowanych metodyków, koordynatorów kursów / opiekunów kontraktu i na jaką dostępność i zakres ich wsparcia mogą liczyć.

  • Wartość dodana

- Możliwość organizacji przez jedną szkołę kursów na terenie całej Polski (w różnych oddziałach firmy)

- Możliwość przeprowadzenia kursów z wielu różnych języków.

- Różnorodność oferty (kursy regularne, intensywne, specjalistyczne, wyjazdowe, szkolenia biznesowe)

- Możliwość organizacji edukacyjnych wyjazdów zagranicznych.

W każdym przypadku należy pytać o system monitorowania jakości konkretnych usług.

Powodzenia!

Małgorzata Procner

ACT Advanced Corporate Training

Wróć