www.citycollege.com.pl

Język:  angielski

Rodzaje kursów: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, egzaminacyjne Cambridge, maturalne, firm, lekcje indywidualne

Adres:  ul. Żeromskiego 33, 26-600 Radom

Rok założenia:  1989

Fanpage: www.facebook.com/CityCollegeRadom