Egzaminy DELF i DALF

Co to jest DELF i DALF?

 • DELF diplôme d’études de langue française (dyplom ze znajomości języka francuskiego). Zdajemy go na czerech poziomach A1 (początkujący), A2 (średnio zaawansowany niższy), B1 (średnio zaawansowany wyższy), B2 (zaawansowany).
 • DALF diplôme approfondi de langue française (dyplom z zaawansowanej znajomości języka francuskiego) zdawany jest na najwyższych poziomach C1 oraz C2.
 • Istnieje specjalna wersja egzaminu dla dzieci i młodzieży.

Co daje nam zdanie DELF i DALF?

 • Dyplomy te wydawane przez francuski MEN uznawane są na całym świecie i ważne bezterminowo.
 • Świadczą one o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego.
 • Dyplom DELF A1, A2 i B1 stanowi przede wszystkim dodatkowy atut w CV i daje nam ugruntowane pojęcie o własnych umiejętnościach co stanowi bodziec do dalszej nauki.
 • Dyplom DELF B2 zwalnia z wstępnych egzaminów językowych na francuskie uczelnie i niektóre Grandes Ecoles (tzw Wyższe Szkoły -publiczne i prywatne uczelnie francuskie , które funkcjonują na innych zasadach niż uniwersytet i uznawane są za bardzo prestiżowe) Nauczycieli uprawnia on również do nauczania przedmiotów takich jak fizyka czy historia w klasach dwujęzycznych.
 • Dyplomy DALF C1 i DALF C2: zwolnią nas z wstępnych egzaminów językowych na wszystkie Grandes Ecoles

Uprawniają one również do nauczania francuskiego w przedszkolach i szkołach, także językowych. Dodatkowo należy mieć ukończone studia magisterskie, a jeśli zamierzamy podjąć pracę w szkole publicznej, także kurs pedagogiczny.

Kiedy i gdzie można zdać egzaminy i ile to kosztuje?

 • Sesje DELF i DALF odbywają się dwa razy do roku zimą (styczeń/luty), oraz wiosną (maj/czerwiec).
 • Na egzamin należy się zapisać co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Pełna lista polskich placówek uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów DELF i DALF znajduje się na stronie www.ciep.fr/en/delfdalf/annuaire_centres.php.
 • Koszty egzaminów DELF i DALF w 2013r.

OGÓLNY [informacja pochodzi ze strony Alliance Française we Wrocławiu]

OGÓLNY

JUNIOR

Poziom

Cena

Poziom

Cena

A1

170 zł

A1

150 zł

A2

230 zł

A2

200 zł

B1

300 zł

B1

270 zl

B2

390 zł

B2

350 zł

C1

470 zł

   

C2

520 zł

   

Jakie są ogólne założenia egzaminu?

DELF I DALF to egzaminy sprawdzające nasze umiejętności komunikacyjne, dlatego nie ma na nich klasycznych ćwiczeń testujących znajomość gramatyki czy słownictwa. Założenie jest takie aby każdy z etapów egzaminu (z wyłączeniem egzaminu ustnego na poziomach B2 i C1) jak najbardziej przypominał sytuację z życia codziennego. Jeśli pisać to maila do znajomego, formalny list do urzędu lub skargę do biura podróży, podczas słuchania jesteśmy np. świadkiem jakiejś rozmowy między Francuzami albo słuchamy audycji radiowej.

Jak dokładnie wygląda egzamin?

 • Składa się on z czterech części: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu oraz rozumieniu tekstu.
 • Każda część notowana jest na maksymalnie 25 punktów, z jednej części trzeba otrzymać minimum 5 pkt, a w sumie należy zdobyć 50 punktów.
 • Szczegółowa listę zagadnień na egzamin ustny, wymaganych form písemnych, rodzajów nagrań i tekstów znajdziecie w każdej metodzie przygotowującej do DELF czy DALF.
 • Przykładowe arkusze egzaminów znajdziecie na stronie www. ciep. Fr w zakładce DELF, DALF
 • Szczegółowy opis każdego poziomu:

DELF A1

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu: Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech lub czterechnkrótkich nagrań z życia codziennego, odpowiadamy na pytania zamknięte bądź otwarte Maksymalny czas wszystkich nagrań to 3 min.

20 min.

25

Czytanie ze zrozumieniem: Proponowane teksty (cztery do pięciu) odnoszą się do sytuacji z życia codziennego. Następnie trzeba odpowiedzieć na dotyczące ich pytania (zamknięte lub otwarte).

30 min.

25

Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: wypełnienie formularza, kwestionariusza osobowego. Druga część: ułożenie kilku prostych zdań (kartka z wakacji, wiadomość, podpis po obrazkiem) odnoszących się do sytuacji z życia codziennego.

30 min.

25

Wypowiedź ustna:
rozmowa o kandydacie (przestawienie siebie, otoczenia, rodziny znajomych swoich zainteresowań) wypowiedź na zadany temat odegranie scenki na zadany temat.

5-7 min, 10 min na przygotowanie

25

DELF A2

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu: Opowiadamy na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 5 min.

25 min.

25

Czytanie ze zrozumieniem: po przeczytaniu trzech lub czterech tekstów odnoszących się do  sytuacji z życia codziennego odpowiadamy na pytania zamknięte lub otwarte.

30 min.

25

Wypowiedź pisemna: dwa krótkie teksty (list do przyjaciela, wiadomość), w których: opisujemy wydarzenia lub osobiste przeżycia i doświadczenia piszemy zaproszenie, podziękowanie, prośbę, gratulujemy, przepraszamy.

45 min.

25

Wypowiedź ustna: składa się z trzech części. Rozmowa o kandydacie wypowiedź na zadany temat odegranie scenki na zadany temat

6-8 min, 10 min

na przygotowanie

25

DELF B1

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu: Opowiadamy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte, po wysłuchaniu rzech nagrań Maksymalny czas wszystkich nagrań to 6 min.

25 min.

25

Czytanie ze zrpzumieniem: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte po przeczytaniu dwóch tekstów: wyszukanie informacji w tekście niezbędnych do realizacji konkretnego zadania analiza treści tekstu.

35 min.

25

Wypowiedź pisemna: Wyrażenie własnej opini na jakiś temat, własnego podejścia do pewnej sytuacji (esej, list do gazety, artykuł).

45 min.

25

Wypowiedź ustna: składa się z trzech etapów:
rozmowy o kandydacie
•odegrania scenki na zadany temat
•wyrażenia własnego zdania na temat opisany w krótkim tekście

15 min, 10 min

na przygotowanie

25

DELF B2

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu: Proponowane są dwa nagrania, po których należy odpowiedzieć na pytanie zamknięte lub otwarte
wywiad, wiadomości (jedno słuchanie) przemówienie, fragment uadycji radiowej lub programu telewizyjnego, filmu dokumentalnego (dwa słuchania). Maksymalny czas trwania wszystkich nagrań to 8 min.

30 min.

25

Czytanie ze zrozumieniem: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte lub otwarte po przeczytaniu dwóch tekstów:
•tekstu informacyjnego dotyczący Francji lub frankofonii
•tekstu argumentacyjnego

60 min.

25

Wypowiedź pisemna: Własna wypowiedź argumentacyjna, zabranie głosu w dyskusji (list oficjalny, artykuł, debata pisemna)

60 min.

25

Wypowiedź ustna: Po przeczytaniu krótkiego dokumentu prezentującego określoną tezę, prezentacja i obrona własnego zdania.

20 min, 10 min na

przygotowanie

25

DALF C1

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu: Odpowiadamy  na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące kilku nagrań:
jedno nagranie dłuższe -około 8 min (wywiad, konferencja, debata) -dwa słuchania kilka krótkich nagrań radiowych (flesz informacji, spot reklamowy, sondaże) - jedno słuchanie

40 min.

25

Czytanie ze zrozumieniem: Odpowiadamy na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące tekstu literackiego albo dziennikarskiego o długości od 1500 do 2000 słów.

30 min.

25

Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: synteza dokumentów o łącznej długości 1000 słów. Druga część: rozprawka argumentacyjna na temat treści podanych artykułów. 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa.

2h30.

25

Wypowiedź ustna: Exposé (rodzaj referatu o specyficznej strukturze) na temat przedstawiony w kilku tekstach pisanych a następnie rozmowa z komisją. Dwie dziedziny do wyboru: humanistycznej lub naukowa.

30 min, 10 min

na przygotowanie

25

DALF C2

Zadania

Czas

Punkty

Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna: Pierwsza część: wysłuchanie nagrania
Druga część: streszczenie (francuskie compte rendu) tego nagrania na podstawie robionych w trakcie
słuchania zapisków, na które mamy 60 min
Trzecia część: rozmowa z komisją

30 min, przygotowanie:
60 min.

50

Czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna: Zredagowanie tekstu o kreślonej strukturze (artykuł prasowy, przemówienie, list od redakcji) na podstawie kilku tekstów o długości w sumie około 2000 słów.

 

 

Jak się przygotować do egzaminu?

 • Uczęszczanie na kurs przygotowawczy wcale nie jest konieczne. (z wyjątkiem DALF ze względu na specyfikę egzaminu ustnego oraz pisemnego)
 • Na skuteczne przygotowanie się do egzaminu składają się:
 1. Regularne uczęszczanie na ogólny kurs w szkole językowej. Po ukończeniu adekwatnej ilości semestrów odpowiadających danemu poziomowi (np. aby ukończyć A2 zwykle potrzebne są dwa semestry) powinniśmy być w stanie zdać egzamin.
 2. Regularne uczęszczanie na zajęcia przygotuje nas do części egzaminu ze słuchania oraz rozumienia tekstu, przy założeniu aktywnego uczestnictwa w kursie i wysokiego poziomu koncentracji.
 3. Konsekwentna praca w domu: tylko odrabianie ćwiczeń z gramatyki oraz oraz pisanie i oddawanie prac lektorowi pozwoli nam się właściwie przygotować do części pisemnej.
 4. Dobre przygotowanie do egzaminu ustnego zależy od tego czy często zabieraliśmy głos na zajęciach i uważnie słuchaliśmy poprawek lektora.
 5. Jeśli z jakiegoś powodu nie pisaliśmy i nie mówiliśmy dostatecznie dużo, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie kilku zajęć indywidualnych. Doświadczony lektor od razu zdeterminuje nasz poziom, powie też nad czym należy popracować. Dobra rada: nie róbmy tego na tydzień przed egzaminem.
 6. Posiadanie metody przygotowawczej do DELF i DALF, w przypadku DELF jako uzupełnienie kursu ogólnego

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO DYPLOMÓW DELF I DALF

DIDIER, oficjalny wydawca Narodowej Komisji DELF i DALF oraz Rady Europy

 • Réussir le DELF niveau A1
 • Réussir le DELF niveau A2
 • Réussir le DELF niveau B1
 • Réussir le DELF niveau B2

Clé International

 • Le nouvel entraînez-vous DELF A1 -150 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF A2 -200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B1 -200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DELF B2 -200 activités
 • Le nouvel entraînez-vous DALF C1/C2 -200 activités
 • Activités pour le Cadre commun A1
 • Activités pour le Cadre commun A2
 • Activités pour le Cadre commun B1
 • Activités pour le Cadre commun B2

Hachette - Collection DELF

 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF junior A1
 • DELF junior A2

Wróć